SOŠ technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote prijala na svojej pôde ďalších prvákov. Z dôvodu bezpečnostných opatrení proti Covid - 19 sa otvorenie nového školského roka konalo na školskom dvore. Staršie ročníky boli so svojimi triednymi učiteľmi v učebniach, kde dostali pokyny na úvod škoského roku. Veríme, že tento školský rok sa budú žiaci stretávať so svojimi učiteľmi na hodinách prezenčne v učebniach a nie iba na online hodinách, ako to bolo minulý školský rok počas dištančného vyučovania.