Byť šikovný a múdry sa oplatí. Niečo o tom vedia aj žiaci SOŠTaAP, ktorí ako odmenu za najvyšší počet bodov na prijímacích skúškach dostali tablety. Keďže sme sa v predvianočnom období vzdelávali dištančne, odmena si na nich musela trošku počkať:

Eva Pocsaiová – informačné a sieťové technológie

Márton Levente Szabó – mechanik elektrotechnik

Dominik Molnár – agromechatronik

tablety