Školské kolo 29. ročníka "Olympiády v nemeckom jazyku"

Dnes, 20.11 2018 sa uskutočnilo školské kolo "Olympiády v nemeckom jazyku". Zúčastnilo sa ho spolu 9 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov. Žiaci riešili písomné i ústne úlohy zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením, jazykové štruktúry, ústny prejav a opis obrazového materiálu. Pri hodnotení ústneho prejavu sa kládol dôraz na bohatosť slovnej zásoby, gramatickú a obsahovú správnosť, schopnosť komunikácie , kreativitu a výslovnosť. Podľa uvedených kritérií sa súťažiaci umiestnili nasledovne: 1. miesto: Samuel Konský (III.AD) - 47 bodov 2. miesto: Patrik Urban (III.AD) - 44 bodov 3. miesto: Peter Árvay (IV.D) - 42 bodov Ďalšie poradie súťažiacich: 4. Dominik Fischer (IV.D) - 37 bodov 5. Tomáš Tuček (III.AD) - 27 bodov 6. Ján Abrahám (IV.D) - 22 bodov 7. Berky Igor (IV.C) - 21 bodov 8. Ľupták Michal (IV.D) - 19 bodov 9. Boľf Marian (IV.D) - 16 bodov Víťazom gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.

Beata Hodulová

 

Školské kolo olympiády v ANJ

 

Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ANJŽiaci riešili úlohy v dvoch častiach: písomnej a ústnej časti. Písomná časť pozostávala zo 4 častí zameraných na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. V ústnej časti žiaci opisovali obrázky a viedli dialóg s vyučujúcimi. Na základe dosiahnutých výsledkov je poradie žiakov nasledovné: 1. miesto: Garai Szabolcs 4.C – 57 bodov 2. miesto: Bálint Nikolas 4. D – 55 bodov 3. miesto: Mihályi Kristián 4. A – 51 bodov 4. miesto: Bálint Patrik 4. D – 50,5 bodov 5. Krštieň Samuel 4. D – 37,5 bodov 6. Soltész Adrián 2. DR – 36 bodov 7. Gajan Kristián 2. DR – 34 bodov 8. Mikulčík Matej 1. RCD – 33,5 bodov 9. Szajkó Alexander 4. C – 33 bodov 10. Šutran Maroš 1. RDC – 32,5 bodov.

Karolína Matzenauer