CVČ Relax organizoval 26. januára 2024 okresné kolo v basketbale chlapcov na Gymnaziu I. Kraska v Rimavskej Sobote. Hoci naši žiaci aj najpriek dlhšej distančnej pauze dobre zabojovali, mali aj trochu smolu v závere, ale dali do toho celé srdce. Zaslúžia si pochvalu za veľkú bojovnosť.