V priestoroch radnice mesta Banská Bystrica sa dňa 5. decembra konalo stretnutie, pri ktorom sa predseda Banskobystrického samosprávneho kraja poďakoval kolegom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Slová vďaky boli vyslovené predovšetkým za ich celoživotnú prácu a prínos vo vzdelávaní a výchove mladých generácií. K pánovi predsedovi sa srdečne pripájame aj my a svojim kolegom prajeme všetko dobré.