3.4.2023 sa žiaci I.S a I.GCS zúčastnili v knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote besedy ODKRYTÉ POKLADY: NAŠE NAJ JASKYNE. Besedu viedol zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky - Správy slovenských jaskýň speleológ - koordinátor starostlivosti o jaskyne Igor Balciar. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o verejnosti prístupných, ale aj neprístupných jaskyniach a videli množstvo fotografií z tohto pre nás častokrát neprístupného a neznámeho prostredia.

I.Herčko