Ocenenie Atlas Nadácie VÚB má zámer nájsť a dať do pozornosti celej spoločnosti konkrétne aktivity prispievajúce k ochrane životného prostredia, ktoré prebiehali v roku 2022. Neziskové organizácie, samosprávy, školy, firmy ale aj jednotlivci či kolektívy mohli svoj zrealizovaný projekt nominovať do jednej zo siedmich kategórií.

1. Biodiverzita – záchrana konkrétnych prírodných lokalít, fauny a flóry s cieľom udržať rozmanitosť druhov,

2. Životné prostredie – ochrana ovzdušia, vody a pôdy a riešenia proti klimatickým zmenám,

3. Osveta – vzdelávanie a šírenie environmentálneho povedomia,

4. Eko startupy – originálne zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem,

5. Sociálno-ekologické podnikanie – inovatívne riešenia v biznise, ktoré spájajú rozvoj udržateľnosti s pomocou znevýhodneným ľuďom a komunitám,

6. Zelené podnikanie – ekoinovácie v podnikaní a prínos pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky,

7. Detský enviročin – nasledovania hodné skutky detí a mladých ľudí (jednotlivcov či kolektívov) v prospech planéty.

Popri cenách Atlas pre víťazov v každej kategórii si odniesol ôsme ocenenie projekt, ktorý získal najväčšiu podporu v online hlasovaní spomedzi 21 projektov, ktoré sa dostali do finále. Naša škola sa prihlásila do kategórie BIODIVERZITA. Ďakujem všetkým kolegom, žiakom, zriaďovateľovi školy a širokej verejnosti za pomoc pri realizácii projektu ZACHRÁŇME ŠKOLSKÝ SAD.

https://www.youtube.com/watch?v=YmxFsnJEsXU