Primátor mesta Rimavská Sobota dňa 27.marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil pedagógov z 25 školských subjektov sídliacich na území mesta. Za SOŠTaAP boli ocenení: Ing. Dagmar Vašová, Ing. Žaneta Csobová, Ing. Andrea Kisantalová. Pani riaditeľke a kolegyniam srdečne gratulujeme.

Mgr. K. Sroková