Vedeli ste, čo je to SPACE? Ani my nie, kým sme nemali tú možnosť navštíviť ho. Ide o novootvorené centrum v Rimavskej Sobote, ktoré je určené pre mladých ľudí od 13 do 30 rokov. Na jednom mieste sú tu odborní pracovníci, kariérni poradcovia, psychológovia či lektori, ktorí ponúkajú mladým ľuďom pomoc a podporu pri ich osobnostnom a kariérnom rozvoji. Zaujímavý program pripravili aj pre žiakov Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Ponúkli im možnosť zabaviť sa a zmysluplne stráviť čas napríklad pri stolnom futbale či rôznych zážitkových aktivitách. Naši žiaci spolu s pedagógmi odtiaľto odchádzali s novými skúsenosťami a dobrou náladou. Dúfame, že to nebolo naše posledné stretnutie.

PhDr. Kováčová, Mgr. Sroková