Cieľom našej školy je budovať environmentálne povedomie a stať sa školou biodiverzity, preto sme zareagovali na výzvu Zeleného vzdelávacieho fondu a opäť sme boli úspešní. Získané finančné prostriedky použijeme na vybudovanie náučného chodníka.

  • rozvíjame zručnosti žiakov
  • rozvíjame pozitívny vzťah k životnému prostrediu
  • vzdelávame neformálne
  • spoločne budujeme školu biodiverzity

Mgr. K. Sroková

1