V živote človeka je mnoho vážnych i radostných udalostí, ktoré zanechávajú hlboký dojem po celý život. Medzi takéto udalosti patrí aj slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek. Aj žiaci  II.DN triedy si 3. novembra 2023 z rúk triednej učiteľky Mgr. Aleny Majerskej, PhD., v spoločnosti riaditeľky školy a tiež pedagógov, prevzali zelené stužky nádeje a viery v šťastnú budúcnosť. Nech im teda prinesú úspešné ukončenie štúdia, aby tak mohli využiť teoretické poznatky a praktické zručnosti získané na SOŠTaAP v Rim. Sobote.