Pokiaľ počasie praje, využívame možnosti organizovania exkurzií. Žiaci SOŠTaAP odborov agromechatronik a agromechanizátor opravár sa zúčastnili exkurzie s názvom AKO ÚSPEŠNE PESTOVAŤ SÓJU NA GEMERI. Dozvedeli sa informácie o technológii pestovania sóje a o pestovaných odrodách sóje. Agrárna komora Slovenska ukázala meranie parciel pomocou GPS. Spoločnosť Hriadeľ oživila exkurziu praktickými ukážkami strojov FENDT a HORSCH. Majstri odbornej prípravy vysvetlili žiakom činnosť autopilota traktora, prácu podmietačov, podryvákov a kombinátorov. Žiakov zaujal aj postrekovač s 24m ramenami.