Takýmto sloganom nás v týchto dňoch zaujalo Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, ktoré pripravilo zaujímavé podujatie pod názvom MÚZEJNÉ LETO a s ním k nám prinieslo trošku exotiky. Dňa 27. júna 2024 sa triedy I.CR a I.S zúčastnili odbornej prednášky Cudzokrajné, ale naše!, na ktorej si žiaci mohli vypočuť pútavé rozprávanie o exotických prírodovedných predmetoch Gemersko-malohontského múzea, pozrieť si vystavované predmety a nakoniec si overiť svoje vedomosti v interaktívnej aktivite.