Pán minister Ing. Richard Takáč prišiel po skončení výjazdového rokovania vlády na návštevu jedinej strednej školy s poľnohospodárskymi odbormi v okrese Rimavská Sobota. Po príchode sa zvítal so zástupcami vedenia školy, ale aj s radovými zamestnancami. V riaditeľni školy sa od riaditeľky Ing. Dagmar Vašovej dozvedel informácie o škole, jej histórii, žiakoch a zamestnancoch. Pozrel si nové, ale aj zrekonštruované priestory školy. Po krátkom fotení sa ponáhľal na ďalšie plánované stretnutia.

navteva mimistra