16.novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na besede s mladým spisovateľom a publicistom Michalom Hvoreckým. Predstavil nám knihu NAUM z ktorej prečítal krátku poviedku s názvom „Láska a smrť na Vianoca“. Nenásilnou formou svojim rozprávaním vtiahol študentov do témy extrémizmus a intolerancia. Organizácia Spojených národov v roku 1996 na podnet UNESCO vyhlásila 16. november za Medzinárodný deň tolerancie. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. Podujatie „Rimavská Sobota – mesto tolerancie štyroch etník“ sa uskutočnilo z príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Medzinárodný deň tolerancie. Organizátorom podujatia bola Židovská náboženská obec Rimavská Sobota a spoluorganizátorom Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota.

RS mesto tolerancie02 minRS mesto tolerancie03 minRS mesto tolerancie01 min