V dňoch 22. - 23. júna žiaci končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia skladali skúšku dospelosti pri zelenom stole pred maturitnými komisiami.