Najlepšia zábavno –vedomostná súťaž v regióne pokračuje svojim štvrtým ročníkom. V divadelnej sále Domu kultúry ju moderoval rodák z Rimavskej Soboty Cyril Žolnír. Do elitnej osmičky sa dostali nasledovné školy a triedy, ktoré sa do súťaže prihlásili minulý školský rok:

kvizmajster2019 02 

Našu školu reprezentovali dve družstvá.

Pod menom KOPEC súťažili žiaci terajšej II.RCD- Matej Mikulčík, Ján Černák a Miroslav Medvecký. Ako nováčikom súťaže sa im proti GIK Rimavská Sobota podarilo získať 3200 bodov. Druhým nováčikom súťaže boli žiaci z tohtoročnej III. DR triedy- Dalimil Varga, Ján Repák a Lukáš Láska. Družstvo s názvom AGROŤÁCI bojovalo s GMK Revúca. Tretiakom sa podarilo získať 2500 bodov. Ani jedno družstvo zo SOŠ TaAP sa síce do semifinále neprebojovalo, no zanechali dobrý dojem a nenarobili si hanbu.

Žiaci si otestovali vedomosti z oblasti regiónu, hudby, filmu, divadla, literatúry či výtvarného umenia. Na študentov čakalo množstvo kvízových otázok a interaktívnych úloh. Aj keď získané body na víťazstvo nestačili, ale aj napriek tomu sa súťažiaci a aj diváci zabavili a preverili si úroveň všeobecného rozhľadu o regióne, v ktorom žijú.