Dňa 14.05.2024 sa žiaci I.R, I.S a II.GCS zúčastnili v knižnici M. Hrebendu prednášky jaskyniara Ľudovíta Gáala pod názvom Krasy a jaskyne. Možno by ste si mysleli, že to bola poriadna nuda, ale nie, väčšina zúčastnených pozorne počúvala pútavé rozprávanie prednášajúceho doplnené zaujímavými fotografiami. Dúfajme, že všetci prítomní si navždy zapamätajú, že krasy a krasové jaskyne sú bohatým zdrojom vody, a preto ich treba chrániť.