Počas letných prázdnin väčšina žiakov našej školy oddychuje a užíva si slnečné dni, no naši mäsiari, ktorí sú zaradení do duálneho vzdelávania,vykonávajú práce v rámci Letnej školy žiakov v mäsokombináte Tauris,

aby sa zdokonalili a získali väčšie zručnosti v spracovaní mäsa a výrobe mäsových výrobkov. Samozrejme je to zároveň pre nich aj platená brigáda. Práca je síce náročná, ale si zarobia viac, ako niektorí stredoškoláci,

ktorí si našli väčšinou brigády v obchodných reťazcoch. Zároveň majú možnosť dôkladnejšie spoznať svoje budúce pracoviská, pretože spoločnosť Tauris im garantuje, že ich po ukončení štúdia zamestná vo svojich prevádzkach.