Firma Agroservis uvedomujúc si potrebu vzdelávania mladých ľudí, ktorí majú záujem o poľnohospodársku techniku, otvára našim žiakom brány svojho servisného strediska v Rimavskej Sobote. Dnes sa naši agromechatronici a agromechanizátori najskôr dozvedeli zaujímavé informácie o histórii firmy Agroservis a potom absolvovali poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia na odbornom výcviku v tejto firme. Navyše nám firma John Deere prisľúbila, že nám na účely vzdelávania našich žiakov sprístupní svoj softvér, servisné manuály a rôzne videá slúžiace na zaškolenie obslúh poľnohospodárskej techniky John Deere.