14.3.2023 sa žiaci III.R, odboru agromechatronik, zúčastnili exkurzie v CSM Tisovec. Exkurzia začala prezentáciou firmy, kde sa žiaci dozvedeli o výrobkoch, ktoré firma vyrába, o smerovaní firmy, o plánovanom rozširovaní výroby a o možnosti zamestnania sa. V druhej časti exkurzie pracovník CSM žiakov previedol výrobnými priestormi, aby žiaci videli, ako prebieha výrobný proces a aké stroje a pracovné postupy sú používané vo firme CSM. Žiaci boli s priebehom exkurzie veľmi spokojní. So záujmom počúvali výklad a sledovali výrobný proces.

Ivan Herčko

.