Naši žiaci, ktorí odišli do Prahy na odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+, sa v Prahe pomaly aklimatizujú.

V sobotu 03.09.2022 pracovali masiari-lahôdkari na pracovisku spol. GLOBUS v.o.s. na pobočkach Praha - Zličín a Praha – Černý Most. Ostatní mali čas na upratovanie izieb, pranie, relax a športové aktivity. V nedeľu 04.09.2022 sme mali naplánované spoločné dva kultúrne programy s koordinátorkou. Prvy program - jazda na motokárach v motokárovom centre KART PLANET, na Medzitraťovej 26, Praha 9 – Vysočany. Trať má dĺžku 600 metrov, 19 zátačiek a prevýšenie 5 metrov. Motokáry s objemom motora 250 cm3 a s výkonom 9 konských síl dosahujú rýchlosť až 70 km/h. Žiaci si vyskúšali adrenalínovú jazdu na motokárach, vačśina z nich prvýkrát.

Druhým programom bola návšteva Narodního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, ktoré bolo založené v roku 1908. Múzeum predstavuje zbierky z mnohých technických odborov, prírodných a exaktných vied a priemyslu Českej republiky. Konkrétne sú to zbierky v 14 stálych expozíciách: doprava, architektúra, staviteľstvo a design, tlač, fotografický ateliér, interkamera, technika v domácnosti, chémia okolo nás, meranie času, baníctvo, hutníctvo, herňa Merkur, technika hrou, uhoľné a železorudné bane a televízne štúdio.

Ing. Milan Martinko