V rámci programu Erasmus + vycestovala do Prahy tento rok už druhá skupina žiakov v počte 11 (Kökény, Tóth, Berki, Nagy, Kováč, Szinger, Rybárová, Cibuľová, Zenglerová, Repa a Gaál) na odbornú stáž, a to na obdobie od 28.08.2022 do 17.09.2022. Ako pedagogický dozor s nimi odcestoval Ing. Milan Martinko. Na hotel skupina docestovala v nedeľu 28.08.2022. Ubytovali sa v hoteli Comfort Hotel Prague City East. Všetci majú zabezpečené raňajky a večere formou švédskych stolov. Koordinátorom je p. Renata Czapová, s ktorou podľa dohody budú mať cez víkend aj dva kultúrne programy.

   Na druhý deň, v pondelok, sa vydali do ulíc Prahy, aby sa trochu zoznámili s hlavným mestom Českej republiky. Prešli sa po Václavskom námestí, prehliadli si orloj na Staromestskom námestí, Karlov most a ďalšie zaujímavosti Prahy. Museli si vybaviť mesačné lístky na MHD na Hlavnom nádraží v Prahe. Na konci dňa ich čakala na hoteli večera.

Žiaci sú na odbornej stáži rozdelení do troch firiem:

1. GLOBUS ČR v.o.s., Praha - sem sú zaradení žiaci učebného odboru učebných odborov mäsiar-lahôdkar a cukrár – 9 žiakov.

2. MyCom Solution s.r.o., Praha - sem je zaradený žiak Patrik Repa zo študijného odboru mechanik počítačových sietí.

3. Autoslužby TROJAN, pobočka Kladno - tu vykonáva odbornú stáž žiak študijného odboru agromechatronik, Jozef Gaál.

V utorok 30.08.2022 boli žiaci učebného odboru mäsiar-lahôdkar rozdelení do troch skupín, po dvaja, na 3 pobočky firmy GLOBUS v.o.s.:

1. pobočka: Praha - Čakovice (je tu aj centrála firmy GLOBUS) - pracujú tu aj všetky tri žiačky učebného odboru cukrár

2. pobočka: Praha - Zličín

3. pobočka: Praha - Černý Most

   V ten istý deň následne koordinátorka spolu s pedagogickým dozorom prešla so žiakmi všetky trasy MHD na pracoviská. Boli im vysvetlené prestupy, zastávky a miesto konkrétneho pracoviska. V stredu dňa 31.08.2022 žiaci už samostatne nastúpili na jednotlivé pracoviská. Po vykonaní BOZP, zaškolení a oboznámení s pracoviskom boli zaradení do pracovného procesu. Koordinátorka spolu s pedagogickým dozorom navštívila pracovisko firmy GLOBUS v.o.s. na pobočke Praha - Čakovice. Pracovnú dobu na tejto pobočke budú mať mäsiari-lahôdkari aj cukrárky od 06.30 do 13.00h.

Ing. Milan Martinko