Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra, organizuje Liga za duševné zdravie SR celonárodnú zbierku DNI NEZÁBUDIEK v uliciach slovenských miest. Každoročne na jeseň vyjdú do ulíc tisícky dobrovoľníkov s nežnými modrými kvietkami nezábudiek ako symbolmi krehkosti duše. Upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia. Obzvlášť súčasná doba, v ktorej žijeme, nám čoraz viac ukazuje, aké dôležité je nielen fyzické, ale i duševné zdravie. Za dobrovoľný príspevok do pokladničiek, dobrovoľníci rozdávajú malý modrý kvietok nezábudky a tým pomáhajú neziskovému občianskemu združeniu - Liga za duševné zdravie SR, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie podmienok starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami. Vyzbierané finančné prostriedky zostávajú v regiónoch, kde sa vyzbierajú. Tento rok celoslovenská verejná zbierka prebiehala v dňoch od 6. októbra do 10. októbra 2021 a zapojili sa do nej aj žiaci našej školy: Dávid Szabó a Patrik Repa z III.RAC, Patrik Kvak a Ján Beracko z II.R, Angelika Rybárová z II.CM, Viktória Zenglérová z II.GC a Laura Kováčiková z III.CSM triedy. Žiakom sa podarilo vyzbierať sumu 250 €. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Dni nezábudiek!

Ing. R.Vetráková