V mesiaci september sa z iniciatívy Rady Európy organizujú rôzne aktivity a podujatia, ktoré majú zvýšiť záujem a ochranu kultúrneho dedičstva. Aj žiaci druhých ročníkov odborov agromechatronik a sieťové a informačné technológie SOŠTaAP sa zúčastnili veľmi zaujímavej akcie v Knižnici M. Hrebendu pod názvom Rok nástennej maľby 2023 v Banskobystrickom a Košickom kraji. Pani Kuricová, pracovníčka oddelenia náučnej literatúry pre dospelých, zaujala žiakov novými zaujímavými informáciami o Gotickej ceste. Že všetci zúčastnení pozorne počúvali, potvrdili správne odpovede žiakov vo vedomostnom kvíze.

Mgr. K. Sroková