Pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci SOŠTaAP priblížili ekologické témy. Na hodinách si prezreli víťazné prezentácie žiakov, ktoré vytvorili v rámci projektu Zelená škola biodiverzity. Spoločne diskutovali na tému opeľovačov, ich význame a potrebe ich ochrany a tému biodiverzity. Témy sú veľmi aktuálne, lebo naša škola sa chce pýšiť názvom ŠKOLA BIODIVERZITY.

Ing. I. Herčko