Aj Zem má svoj sviatok, každoročne ho slávime 22. apríla. V tento deň sa milióny ľudí na celom svete spájajú s cieľom poukázať na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo aj našu planétu. Mottom tohtoročného Dňa Zeme 2024 je Zem verzus plasty. Do najväčšieho environmentálneho hnutia na svete sa môžu zapojiť všetci. Každoročne sa podarí v Deň Zeme zmobilizovať viac ako miliardu ľudí. Participujú na ňom vzdelávacie inštitúcie, školy a univerzity, občianske združenia i súkromné organizácie. Dôležitý je pritom každý z nás. Ako sa píše na stránke Earthday.org, jednotlivec má „moc a vplyv ako spotrebiteľ, volič a člen komunity, ktorý sa môže zapojiť v záujme zmeny“. Aj naši žiaci prispeli na Deň Zeme vyzbieraním odpadkov, ktoré tam rozhodne nepatria. Dôležité je však myslieť na ochranu prírody nielen v Deň Zeme, ale každý jeden deň.

Mgr. K. Sroková