Po roku sme opäť dostali od združenia AGRION pozvánku na exkurziu. Tento rok sme 20.9.2018 vyrazili opačným smerom ako vlani. Dni poľa kukurice sa konali v Seliciach- v dedine na západnom Slovensku. Oproti minulému roku bolo počasie „na jednotku“. Celý deň svietilo slniečko. Počas dňa boli predstavené novinky z oblasti techniky a mohli sme získať informácie o hybridoch kukurice. Celý deň bola na ukážkovom pozemku predvádzaná rôzna technika. Ukážku tridsiatich siedmych súprav techniky na zber kukurice, spracovanie pôdy a sejbu snímala kamera a návštevníci ju mohli sledovať aj na veľkoplošnej obrazovke. Počas ukážok jednotlivé stroje a súpravy v pracovnom nasadení predstavoval prof. Finďura. Akcie sa zúčastnili žiaci našej školy, odboru agromechatronik, agromechanizátor-opravár a technika a prevádzka dopravy. Cestovné a stravu im hradil organizátor akcie- združenie dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR- AGRION, za čo im patrí naša vďaka.

Vašová