19. februára 2020 SOŠTaAP sprístupnila svoje priestory žiakom základných škôl, rodičom a výchovným poradcom.

Neprišli len žiaci, ktorí sú už rozhodnutí v budúcnosti študovať v niektorom odbore na našej škole, ale aj tí, ktorí nie sú ešte rozhodnutí, kam na strednú školu. Naši pedagógovia sa na tento deň dôkladne pripravovali, aby vzbudili u žiakov ZŠ čo najväčší záujem o štúdium na našej škole. Vyše 200 návštevníkov si prezrelo priestory školy a zoznámilo sa s možnosťami štúdia na škole. Mohli vidieť našich žiakov pri práci v odborných dielňach alebo na stanovištiach pripravených prezentovať jednotlivé odbory. Dúfame, že deň otvorených dverí oslovil aj tých nerozhodných a v budúcom školskom roku prekročí brány našej školy čo najviac nových prvákov.