V roku 2019 zorganizovala Liga proti rakovine svoju tradičnú zbierku 11. apríla 2019. V tento deň sa ulice miest a obcí Slovenska zaplavili žltými narcismi. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou mohol každý vyjadriť spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Vďaka finančnej podpore vzniknú zdroje, ktoré sa budú používať predovšetkým na realizáciu projektov pre týchto pacientov počas celého roka. Realizovať túto zbierku pomáhali pod záštitou Žiackej školskej rady v spolupráci s Centrom voľného času – Relax - aj žiaci našej školy a to Lukáš Morong, Samuel Konský, Patrik Urban a Adam Valaskai z III.AD triedy a Matúš Lisičan, Kristián Nagy a Erik Feješ z II.DR triedy. Ďakujeme!