Dňa 7.6.2023 navštívili naši žiaci (argomechatronici a agromechanizátori) 12.ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo v Oponiciach vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK. Počasie síce dokonale vyskúšalo našu odolnosť, no žiaci sa statočne vysporiadali s podmienkami, ktoré boli na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Oponiciach, kde sa výstava uskutočnila.