Žiačky 1.FP a 2.FP sa minulý aktívne zapojili do úpravy areálu našej školy a prispeli k jeho skrášleniu. Pod vedením  MOV vytvorili novú skalku, vytrhali burinu pri bočnom vchode do školy a pozbierali odpadky okolo budov školy.

Rovnako aj kabinet TSV  zorganizoval práce na úpravu okolo vonkajšieho ihriska školy, ako aj jeho okolia. Poďakovanie patrí dievčatám z II. CM triedy za ich pomoc.

V skrášľovaná areálu školy sa bude podľa počasia naďalej  pokračovať.