V neskorých popoludňajších hodinách 9. júna 2022, pri miernej oblačnosti a júnovom dáždiku nik netušil, čo sa onedlho strhne. Odrazu silný vietor prihnal nad Rimavskú Sobotu ťažké mračná a nastala takmer tma. Spustil sa prudký lejak s krupobitím a víchor vyvracal stromy a strhával strechy z budov.

   Veterná smršť strhla časť strechy aj z pavilónu teoretického vyučovania Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote. Ťažké plechy a drevená konštrukcia zleteli na zem, akoby to boli iba kartóny papiera. Napriek hrozivo vyzerajúcej situácii nedošlo našťastie k žiadnemu zraneniu osôb a nevznikla ani škoda na vozidlách, zaparkovaných pri budove. Niektoré vozidlá minula konštrukcia strechy doslova o centimetre. Poškodená bola iba fasáda školy a v dôsledku dažďa bola zatečená omietka v triedach na 2. poschodí a vodou bol znehodnotený počítač a tlačiareň. Zamestnanci školy sa o kalamitnej situácii od vedenia školy dozvedeli cez aplikáciu Edupage a riaditeľka školy Ing. Dagmar Vašová po telefonáte so zriaďovateľom, ktorým je BBSK, vyhlásila havarijný stav. Žiaci dostali na nasledujúci deň riaditeľské voľno. Zamestnaci školy dostali informáciu, aby prišli na druhý deň do práce v pracovnom oblečení. V piatok ráno po príchode do práce pozerali na pokrčené plechy, ktoré boli kedysi strechou. Bolo treba rozobrať poškodené plechy a odpratať ich na voľné priestranstvo mimo budovy, aby sa uvoľnili prístupové cesty k pavilónu A. Muselo sa čakať na zamestnanca poisťovne, ktorý vyčíslil škody. Škoda bola poisťovňou vyčíslená na 100 tisíc eur. Potom sa chlapi pustili do práce a za necelé 2 hodiny rozobrali jednotlivé plechy, oddelili ich od drevenej konštrukcie a všetko odtiahli na trávnik vedľa parkoviska.

    Keďže išlo o kalamitnú situáciu, zriaďovateľ urýchlene, bez verejného obstarávania, vybral firmu, ktorá mala opraviť poškodenú strechu. Strechu naprv prikryli dočasne fóliou, aby sa predišlo ďalším škodám v prípade dažďa a potom sa muselo čakať takmer tri týždne, kým sa vyrobili nové plechy na strechu školy. Po ich dodaní pokračovali práce na pokrývačských prácach a do konca júla bola strecha dokončená. Takže nie je ohrozený začiatok nového školského roka 2022 – 2023 a vyučovanie môže 5. septembra začať v normálnom režime.

ZH