V pondelok 24. júna boli absolventom učebných odborov slávnostne odovzdané výučné listy. Celá udalosť prebehla v školskej jedálni za prítomnosti pedagógov, ktorí jednotlivé triedy vyučovali, ako aj za prítomnosti rodičov a hostí, ktorých si študenti na rozlúčku so školou pozvali. Tento rok bránu školy opustili absolventi tried: III.H (mäsiar lahôdkar), III.GMT (autoopravár, agromechanizátor), III. CM (cukrár, cukrárka), II.FP (technické služby v autoservise, praktická žena).