Takto hodnotia odbornú exkurziu -Dni poľa v Očovej žiaci I.CR a II.R. Všetci obdivovali veľký sortiment poľnohospodárskej techniky, ktorý predstavovali domáci a zahraniční predajcovia. Veľké, ale aj menšie   poľnohospodárske stroje, ktoré využívali výhody automatizácie a robotizácie,  sa vo svojej kráse predvádzali pri kosení trávy. Bolo sa na čo pozerať, o čom svedčí konštatovanie  jedného  žiaka: „Táto prehliadka vo mne prebudila chuť byť poľnohospodárom“.Aj sprievodnú akciu, návštevu zámku vo Vígľaši, žiaci hodnotili  pozitívne. Ak si nezapamätali mená kráľov vlastníkov hradu, určite si pamätajú ako vzniklo pomenovanie obce .

                                                  PhDr. I. Kováčová, SOŠTaAP

IMG 20220527 071359 962                                      IMG 20220527 071402 289