23. septembra 2022 sa aj naša škola - SOŠTaAP, zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej história sa začala písať v roku 2002. Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. Ambasádorkou zbierky je obľúbená Adela Vinczeová. Pastelkový tím v tomto školskom roku tvorili Anglelika Rybárová z III.CM, Laura Kováčiková z I.DN, Norbert Ország a Erik Kristián z III. MT triedy. Za dobrovoľný finančný príspevok do zbierkovej pokladničky, mohli darcovia získať symbolické poďakovanie za dobré srdce, ktorým bola drevená pastelka. K dispozícii boli pastelky s tuhami rôznych farieb. Žiakom sa podarilo vyzbierať sumu 105 Eur. Pastelka nebola len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí nevidiacich a slabozrakých.

biela pastelka