Mesiac november bol na našej škole, SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote, veľmi bohatý na rôzne akcie a podujatia. V tomto mesiaci sme pripravili besedy a stretnutia s odborníkmi v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, Svetového dňa detí . Poslednou akciou bolo stretnutie žiakov druhých ročníkov s preventistkou PZ pani kpt. Lásovou. Beseda spojená s diskusiou sa týkala aktuálnej témy extrémizmu.

PhDr. Ingrid Kováčová