Žiaci tried IV.R, IV.A a II.DN sa v rámci učebného plánu ekonomických predmetov  5.2.2024 na 4. vyučovacej hodine v učebni č. 210 zúčastnili prednášky na tému: "Sociálna poisťovňa a jej úloha v systéme sociálneho poistenia a dôchodkového zabezpečenia" s pracovníčkou Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota, Mgr. A. Majanovou. Žiaci získali základné informácie o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávnej inštitúcii, jej úlohe v systéme sociálneho poistenia a dôchodkového zabezpečenia, druhoch sociálneho poistenia v nadväznosti na životné situácie a sociálny status osoby a nástrojoch a službách Sociálnej poisťovne.