Aj tento školský rok sme ukončili pozvaním Agrionu, garanta experimentálneho študijného odboru Agromechatronik, na vzdelávaco-súťažné podujatie Agromechatronik 2019. Na akcii sa zúčastnili študenti odboru agromechatronik z troch škôl: SOŠ Pruské, SOŠ Moldava nad Bodvou a SOŠTaAP Rimavská Sobota. Z našej školy boli prítomní jedenásti študenti a traja pedagógovia. Stretnutie sme začali v obci Bajč v spoločnosti AGRALL s.r.o. V tejto spoločnosti sme si vypočuli prednášku o spoločnosti, ktorá sa venuje predaju a servisu značiek CLAAS a Väderstad. Dcérska spoločnosť AGRALL servis, a.s. sa venuje prevádzkovaniu služieb v poľnohospodárstve. Po exkurzii mali žiaci možnosť jazdiť na traktoroch CLAAS a nacvičovať prekladanie materiálov nakladačom, čo je zdokumentované na fotografiách. Večer sme sa všetci presunuli do Palárikova, kde sme boli ubytovaní v Wellness&Relax. Po zaslúženom oddychu sme 13.6. začali prehliadkou areálu Poľno SME Palárikovo, pokračovali prednáškami hlavného mechanizátora Ing. Knapca a hlavného agronóma podniku Ing. Žiguliaka. Dozvedeli sme sa veľa o histórii a súčasnej činnosti firmy. Po uvoľnení izieb, občerstvení sa začala najťažšia časť nášho vzdelávaco –súťažného podujatia. Začalo testovanie. Aj tento rok sa súťaž skladala z dvoch častí: zisťovanie teoretických vedomostí získaných v druhom ročníku na odborných predmetoch a z poznávania súčiastok na čas. Všetci žiaci dostali rovnaký 35 otázkový vedomostný test, na vypracovanie ktorého mali čas 45 min. Po vyhodnotení a odovzdaní cien sme sa šťastne presunuli domov. Tento rok náš žiak Lukáš Láska hrdo obsadil druhé miesto a získal mobilný telefón. Prvé a tretie miesto obsadili žiaci zo SOŠ v Moldave nad Bodvou. Praktickú časť vyhral Christofer Fürieš, ktorému firma Hriadeľ, spolu s vyučujúcim, zabezpečí návštevu výrobného závodu Fend v Nemecku. Obom chlapcom srdečne gratulujem, ale hrdá som na všetkých jedenástich.

Vašová