Dňa 4.6.2024 sa triedy I.R, II.R, III.R, odbor agromechatronik, zúčastnili celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat v Dvoroch nad Žitavou. Naši žiaci mali aj napriek upršanému počasiu dobrú náladu a zúčastnili sa na programe EP, SPU, IZPI pre študentov stredných odborných škôl, vyplnili dotazníky a následne absolvovali prehliadku poľnohospodárskej techniky rôznych druhov a značiek. Opäť odchádzali obohatení o nové zážitky.