Žiaci triedy IV. R,odbor agromechatronik, v rámci u učebného plánu predmetu ekonomika sa 22.01.2024 na 4. vyučovacej hodine v učebni č. 210 zúčastnili prednášky na tému: " Banky a bankový systém na Slovensku " s pracovníčkami jednej z najväčších bankových inštitúcií na Slovensku - VÚB a.s., pobočky Rimavská Sobota, Bc. Ingrid Miháľovou a Ing, Noskovou. Žiaci sa zaujímali hlavne o možnosti sporenia a investovania, o podmienky pre poskytovanie hypoték pre mladých a o najčastejšie podvody v súvislosti s elektronickým bankovníctvom, ako podvody na online bazároch, podvodné emaily alebo smsky.

Ing. M. Martinko