Na Agronomickej fakulte Mendelevovej univerzity v Brne už viac ako sto rokov vychovávajú odborníkov nielen pre oblasť poľnohospodárstva. Okrem modernej poľnohospodárskej produkcii sa venujú i šľachteniu rastlín, smart technológiám, efektívnemu využívaniu odpadových zdrojov, či riešeniu rôznych problémov v oblasti ekológie a biotechnológií. Dňa 2. decembra 2022 navštívil našu školu Ing. M. Kriška, doktorand zo spomínanej fakulty. Stretol sa so žiakmi IV.R a III.R triedy, ktorí sa vzdelávajú v odbore agromechatronik. Formou bezprostredného rozhovoru informoval žiakov o možnostiach a podmienkach štúdia. Po pútavej prezentácii jednotlivých študijných odborov sa rozprúdila živá diskusia nielen o štúdiu, ale i o študentskom živote na vysokej škole. Ďakujeme Ing. M. Kriškovi a želáme mnoho osobných i vedeckých úspechov.

SOŠTaAP Rim. Sobota, Mgr. A. Majerská, PhD.

 

Agrofakulta