Po roku opäť nadišiel adventný čas. Na Slovensku, najmä v ľudovej kultúre, má advent magický charakter, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily a s tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery. Advent sprevádza a symbolizuje adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu štyroch adventných nedieľ – železnej, bronzovej, striebornej a zlatej. Aj na našej škole sme si po dvojročnej odmlke z dôvodu covidovej pandémie pripomenuli príchod adventu, ako už tradične zvykneme, krátkym programom vo vestibule školy pre všetkých našich žiakov. Program zorganizovali PaedDr. Ľ. Zaťková a Ing. A. Kisantalová. Pripomenuli žiakom, odkedy sa advent traduje a ako vznikla táto tradícia. Na záver, ako to aj v rodinách býva, že najmladší člen rodiny zapaľuje prvú adventnú sviečku, tak zástupca najmladších žiakov – prvákov, zapálil prvú adventnú sviečku na škole.