Advent, je prvá časť takzvaného cirkevného roka rímskokatolíckej cirkvi. Adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a je to tiež obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Týmto dňom sa zároveň začína aj nový liturgický rok. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Veriaci si v tomto období pripomínajú, že na svet príde Kristus. Významným symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie, zatváranie dvier pri rannom zvonení a podobne. Aj na našej škole sme si začiatok adventného obdobia pripomenuli zapálením prvej adventnej sviečky a zoznámili tak žiakov školy s ľudovými zvykmi, ktoré sa v minulosti vykonávali, a niektoré ešte aj v súčasnosti vykonávajú v súvislosti s týmito kresťanskými sviatkami.