• Ponúkame

  Ponúkame

  úplné stredné odborné vzdelanie,

  stredné odborné vzdelanie a

  nižšie stredné odborné vzdelanie

 • Študijné odbory 4-ročné

  Študijné odbory 4-ročné

  2561 M informačné a sieťové technológie

  4532 K agromechatronik

  2697 K mechanik elektrotechnik

  2682 K mechanik počítačových sietí

  3765 M technika a prevádzka dopravy

   

 • Učebné odbory 3-ročné

  Učebné odbory 3-ročné

  2964 H cukrár

  2955 H mäsiar,lahôdkar

  4524 H agromechanizátor, opravár

  2487 H autoopravár

 • Učebné odbory 2-ročné

  Učebné odbory 2-ročné

  3161 F praktická žena

  6449 F technické služby v autoservise

 • Nadstavbové štúdium

  Nadstavbové štúdium

  4512 L  poľnohospodárstvo

  2982 L  potravinárska výroba

     zameranie 01: mäsová a údenárska výroba

             zameranie 02: pekárenská a cukrárska výroba

  2414 L  strojárstvo

Kúpna zmluva - KVANT s.r.o. - SOŠTaAP  (zverejnená 21.2. 2022)

Príloha 1 kúpnej zmluvy

Príloha 2 kúpnej zmluvy

Príloha 3 kúpnej zmluvy

*********************************************************************************

 ZMLUVA O DIELO (zverejnená 23. 3 .2022)

***************************************************************

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytového priestoru so SWAN a.s. 
(zverejnený 30.3.2022)

**********************************************************************************************************

Kúpna zmluva_SOŠTAaP - Selčianske s.r.o. (zverejnená 30.3.2022)

*****************************************************************************************************