Zmluva č. N/13/2022 o nájme nebytových priestorov  (zverejnená 7.12.2022)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti OOU a CO (zverejnená 7.12.2022)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov  (zverejnená 30. 11. 2022)

Kvant - dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.2. 2022 (zverejnený 30.11. 2022)

Nájomná zmluva č. N/07/2022/TVC (zverejnená 11.11. 2022)

Zmluva o dielo medzi SOŠTaAP Rim. Sobota a firmou Adifex, a.s.  (zverejnená 26.10.2022)

Zmluva medzi OKC IMA  SOŠTaAP a Ligou za duševnú zdravie SR (zverejnená 21.10.2022)

Nájomná zmluva č.N/05/22/TVC  (zverejnená 21.10.2022) 

Kúpna zmluva - KVANT s.r.o. - SOŠTaAP  (zverejnená 21.2. 2022)

Príloha 1 kúpnej zmluvy

Príloha 2 kúpnej zmluvy

Príloha 3 kúpnej zmluvy

*********************************************************************************

 ZMLUVA O DIELO (zverejnená 23. 3 .2022)

***************************************************************

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytového priestoru so SWAN a.s. 
(zverejnený 30.3.2022)

**********************************************************************************************************

Kúpna zmluva_SOŠTAaP - Selčianske s.r.o. (zverejnená 30.3.2022)

*****************************************************************************************************