• Ponúkame

  Ponúkame

  úplné stredné odborné vzdelanie,

  stredné odborné vzdelanie a

  nižšie stredné odborné vzdelanie

 • Študijné odbory 4-ročné

  Študijné odbory 4-ročné

  4532 K agromechatronik

  2697 K mechanik elektrotechnik

  2682 K mechanik počítačových sietí

  3765 M technika a prevádzka dopravy

   

 • Učebné odbory 3-ročné

  Učebné odbory 3-ročné

  2964 H cukrár

  2955 H mäsiar,lahôdkar

  4524 H agromechanizátor, opravár

  2487 H autoopravár

 • Učebné odbory 2-ročné

  Učebné odbory 2-ročné

  4572 F poľnohospodárska výroba

  3161 F praktická žena

  6449 F technické služby v autoservise

 • Nadstavbové štúdium 2-ročné

  Nadstavbové štúdium 2-ročné

  4512 L  poľnohospodárstvo

  2982 L  potravinárska výroba

     zameranie 01: mäsová a údenárska výroba

             zameranie 02: pekárenská a cukrárska výroba

  2414 L  strojárstvo

Stredná odborná škola

technická a agropotravinárska

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote

Aktuality

21
dec2019
Turnaj vo futsale o majstra školy

Turnaj vo futsale o majstra školy

V dňoch 17. až 19. decembra prebiehal v školskej telocvični turnaj žiakov vo futsale o majstra školy. Zúčastnili sa ho mužstvá tried: III.MC , II.R,...

18
dec2019
Vianočné posedenie zamestnancov školy

Vianočné posedenie zamestnancov školy

Tak ako každý rok,aj teraz 18. decembra sa zamestnanci školy po pracovnom dni zišli v školskej jedálni, aby si pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky, na...

18
dec2019
Zapálenie 4. adventnej sviečky

Zapálenie 4. adventnej sviečky

V stredu na druhej vyučovacej hodine sa žiaci školy opäť zišli vo vestibule školy, aby si pripomenuli zvyky a tradície našich predkov v súvislosti s...

11
dec2019
Vianoce s úsmevom

Vianoce s úsmevom

Šesť dobrovoľníkov z našej školy dňa 11. decembra 2019 za dobrovoľný príspevok, rozdávalo ľuďom nálepky srdiečka s úsmevom v rámci verejnej finančnej zbierky „Vianoce s...

15
nov2019
Prijímanie prvákov

Prijímanie prvákov

Prijímanie prvákov alebo „kabu“, ako ho nazývajú žiaci, sa stalo dlhoročnou tradíciou a súčasťou študentského života na našej škole a každoročne sa naň tešia tak...

18
okt2019
"Literárne stretnutie pri šálke čaju"

"Literárne stretnutie pri šálke čaju"

Dňa 18. októbra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na „Literárnom stretnutí pri šálke čaju“ v Knižnici Mateja Hrebendu. Spisovateľ a slam-poetryk Róbert Laboda nám...

18
okt2019
Spomienkové oslavy k výročiu narodenia a smrti Jána Ušiaka

Spomienkové oslavy k výročiu narodenia a smrti Jána Ušiaka

Dňa 18.10.2019 v divadelnej sále kultúrneho domu v Rimavskej Sobote usporiadal Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote a mesto Rimavská Sobota odborný...

O škole

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

 

vznikla 1. septembra 2014 rozhodnutím BBSK pretransformovať bývalú Spojenú školu na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá pozostávala z dvoch organizačných zložiek: Strednej odbornej školy - Szakközépiskola a Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola na jednu organizačnú zložku, aby sa zjednodušilo vedenie pedagogickej dokumentácie a umožnilo spájanie jednotlivých odborov obidvoch škôl do spoločných tried, čo doteraz nebolo možné.

Škola poskytuje široký výber učebnýc a študijných odborov, dobre vybavené učebne, možnosti rôznych športových aktivít a záujmovej činnosti, možnosť ubytovania a stravovania priamo v priestoroch školy.

Škola v rámci podnikateľskej činnosti ponúka svoje cukrárske výrobky, dopravné služby, opravárenské služby, poľnohospodárske práce fyzickým i právnickým osobám, ako aj možnosť získania alebo rozšírenia vodičského oprávnenia na vedenie osobných automobilov a traktorov.

 • Otvorenie školského roka

 • Na Dňoch poľa kukurice v Drienovci

 • Kvízmajster 2019

 • Na Gemerskom jarmoku

 • Súťaž vo futsale

Študijné odbory 4-ročné

2697 K mechanik elektrotechnik

Profil absolventa študijného odboru: 2697 K  mechanik elektrotechnik Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v...

3765 M technika a prevádzka dopravy

Profil absolventa študijného odboru: 3765 M technika a prevádzka dopravy Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu...

2682 K mechanik počítačových sietí

Profil absolventa študijného odboru: 2682 K mechanik počítačových sietí Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z...

4532 K agromechatronik

Profil absolveta študijného odboru: 4532 K  agromechatronik Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom...

Študijné odbory 3-ročné

2487 H autoopravár

Profil asolventa učebného odboru: 2487 H autoopravár Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v...

4524 H agromechanizátor, opravár

Profil absolventa učebného odboru: 4524 H agromechanizátor, opravár Trojročný učebný odbor agromechanizátor, opravár pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou na vykonávanie mechanizovaných prác v rastlinnej výrobe, ako...

2955 H mäsiar,lahôdkar

Profil absolventa učebného odboru: 2955 H mäsiar,lahôdkar Trojročný učebný odbor mäsiar, lahôdkar je vhodný pre chlapcov i pre dievčatá. Absolvent ovláda spracovanie a predaj mäsa,...

2964 H cukrár

Profil absolventa učebného odboru: 2964 H cukrár Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých...

Študijné odbory 2-ročné

6449 F technické služby v autoservise

Profil absolventa učebného odboru: 6449 F technické služby v autoservise Absolvent učebného odboru je odborný pracovník v pneuservise, schopný samostatne pracovať na údržbe a oprave...

3161 F praktická žena

Profil absolventa učebného odboru: 3161 F praktická žena Učebný odbor praktická žena pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami...

4572 F poľnohospodárska výroba

Profil absolventa učebného odboru: 4572 F poľnohospodárska výroba Absolventi skupiny učebného odboru poľnohospodárska výroba sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví poľnohospodárstva. Základné kľúčové...

Nadstavbové štúdium 2-ročné

2414 L strojárstvo

Profil absolventa študijného odboru: 2414 L strojárstvo Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý...

2982 L potravinárska výroba

Profil absolventa študijného odboru: 2982 L potravinárska výroba zameranie: 01 mäsová a údenárska výroba 02 pekárenská a cukrárska výroba Absolvent uvedeného študijného odboru je kvalifikovaný...

4512 L poľnohospodárstvo

Profil absolventa študijného odboru: 4512 L poľnohospodárstvo Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné pestovateľské a chovateľské práce pri príprave, technickom,technologickom a...

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

V duálnom vzdelávaní beží odborný výcvik učebného odboru mäsiar-lahôdkar. Zmluvnou firmou je TAURIS a.s. Rimavská Sobota.  

Virtuálna prehliadka