• Ponúkame

  Ponúkame

  úplné stredné odborné vzdelanie,

  stredné odborné vzdelanie a

  nižšie stredné odborné vzdelanie

 • Študijné odbory 4-ročné

  Študijné odbory 4-ročné

  4532 K agromechatronik

  2697 K mechanik elektrotechnik

  2682 K mechanik počítačových sietí

  3765 M technika a prevádzka dopravy

   

 • Učebné odbory 3-ročné

  Učebné odbory 3-ročné

  2964 H cukrár

  2955 H mäsiar,lahôdkar

  4524 H agromechanizátor, opravár

  2487 H autoopravár

 • Učebné odbory 2-ročné

  Učebné odbory 2-ročné

  4572 F poľnohospodárska výroba

  3161 F praktická žena

  6449 F technické služby v autoservise

 • Nadstavbové štúdium 2-ročné

  Nadstavbové štúdium 2-ročné

  4512 L  poľnohospodárstvo

  2982 L  potravinárska výroba

     zameranie 01: mäsová a údenárska výroba

             zameranie 02: pekárenská a cukrárska výroba

  2414 L  strojárstvo

Stredná odborná škola

technická a agropotravinárska

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote

Aktuality

21
aug2020

Protiepidemické opatrenia proti COVID-19 v škol. roku 2020-2021 (priebežne aktualizované)

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách...

03
júl2020

Prekvapenie od BBSK a EPC

„Vzdelanie musí byť v rovnakej kvalite prístupné každému - bez rozdielu z akého prostredia študent pochádza, alebo akou formou vzdelávame.“ S touto myšlienkou začal svoj...

16
apr2020

Informácie riaditeľky školy, súvisiace prerušením vyučovania kvôli koronavírusu

Milí študenti, vážení rodičia a kolegovia! Prinášam Vám niekoľko informácií, ktoré súvisia s platným prerušením vyučovania, ako tiež s usmerneniami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a...

22
mar2020

Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“ (Leonardo da Vinci).

04
mar2020
Už vie o nás celé Slovensko

Už vie o nás celé Slovensko

Študenti prvého ročníka učebného odboru mäsiar lahôdkar z SOŠTaAP - Činčura a Sendrei - prezentovali duálne vzdelávanie v televízii Markíza.

03
mar2020
Vyhodnotenie projektu PODPOR SVOJ ODBOR

Vyhodnotenie projektu PODPOR SVOJ ODBOR

Projekt "Podpor svoj odbor" sa po takmer pol roku dostal do finále a 25. februára 2020 sme v bratislavskom hoteli Carlton spoznali autorov najlepších videí...

20
feb2020
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

19. februára 2020 SOŠTaAP sprístupnila svoje priestory žiakom základných škôl, rodičom a výchovným poradcom.

12
feb2020
Úspešní medzi vinohradníkmi

Úspešní medzi vinohradníkmi

Žiaci SOŠTaAP z I.EN triedy Gabriel Šmíro, Dávid Gyurán, Ladislav Vitárius, Zoltán Kaločai, Bálint Baláž a z triedy II.MT Csaba Aladár a Štefan Vaš pod...

O škole

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

 

vznikla 1. septembra 2014 rozhodnutím BBSK pretransformovať bývalú Spojenú školu na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá pozostávala z dvoch organizačných zložiek: Strednej odbornej školy - Szakközépiskola a Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola na jednu organizačnú zložku, aby sa zjednodušilo vedenie pedagogickej dokumentácie a umožnilo spájanie jednotlivých odborov obidvoch škôl do spoločných tried, čo doteraz nebolo možné.

Škola poskytuje široký výber učebnýc a študijných odborov, dobre vybavené učebne, možnosti rôznych športových aktivít a záujmovej činnosti, možnosť ubytovania a stravovania priamo v priestoroch školy.

Škola v rámci podnikateľskej činnosti ponúka svoje cukrárske výrobky, dopravné služby, opravárenské služby, poľnohospodárske práce fyzickým i právnickým osobám, ako aj možnosť získania alebo rozšírenia vodičského oprávnenia na vedenie osobných automobilov a traktorov.

 • Otvorenie školského roka

 • Na Dňoch poľa kukurice v Drienovci

 • Kvízmajster 2019

 • Na Gemerskom jarmoku

 • Súťaž vo futsale

Študijné odbory 4-ročné

2697 K mechanik elektrotechnik

Profil absolventa študijného odboru: 2697 K  mechanik elektrotechnik Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v...

3765 M technika a prevádzka dopravy

Profil absolventa študijného odboru: 3765 M technika a prevádzka dopravy Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu...

2682 K mechanik počítačových sietí

Profil absolventa študijného odboru: 2682 K mechanik počítačových sietí Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z...

4532 K agromechatronik

Profil absolveta študijného odboru: 4532 K  agromechatronik Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom...

Študijné odbory 3-ročné

2487 H autoopravár

Profil asolventa učebného odboru: 2487 H autoopravár Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v...

4524 H agromechanizátor, opravár

Profil absolventa učebného odboru: 4524 H agromechanizátor, opravár Trojročný učebný odbor agromechanizátor, opravár pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou na vykonávanie mechanizovaných prác v rastlinnej výrobe, ako...

2955 H mäsiar,lahôdkar

Profil absolventa učebného odboru: 2955 H mäsiar,lahôdkar Trojročný učebný odbor mäsiar, lahôdkar je vhodný pre chlapcov i pre dievčatá. Absolvent ovláda spracovanie a predaj mäsa,...

2964 H cukrár

Profil absolventa učebného odboru: 2964 H cukrár Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých...

Študijné odbory 2-ročné

6449 F technické služby v autoservise

Profil absolventa učebného odboru: 6449 F technické služby v autoservise Absolvent učebného odboru je odborný pracovník v pneuservise, schopný samostatne pracovať na údržbe a oprave...

3161 F praktická žena

Profil absolventa učebného odboru: 3161 F praktická žena Učebný odbor praktická žena pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami...

4572 F poľnohospodárska výroba

Profil absolventa učebného odboru: 4572 F poľnohospodárska výroba Absolventi skupiny učebného odboru poľnohospodárska výroba sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví poľnohospodárstva. Základné kľúčové...

Nadstavbové štúdium 2-ročné

2414 L strojárstvo

Profil absolventa študijného odboru: 2414 L strojárstvo Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý...

2982 L potravinárska výroba

Profil absolventa študijného odboru: 2982 L potravinárska výroba zameranie: 01 mäsová a údenárska výroba 02 pekárenská a cukrárska výroba Absolvent uvedeného študijného odboru je kvalifikovaný...

4512 L poľnohospodárstvo

Profil absolventa študijného odboru: 4512 L poľnohospodárstvo Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné pestovateľské a chovateľské práce pri príprave, technickom,technologickom a...

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

V duálnom vzdelávaní beží odborný výcvik učebného odboru mäsiar-lahôdkar. Zmluvnou firmou je TAURIS a.s. Rimavská Sobota.  

Virtuálna prehliadka