Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E


 

 

- Plán verejného obstarávania - IROP

Verejné obstarávanie:

Evidenčné číslo verejného obstarávania: IROP-01

Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk, Prílohy k výzve, Zadanie, Rekapitulácia rozpočtu, Krycí list rozpočtu


-Plán verejného obstarávania na rok 2019

-Plán verejného obstarávania na rok 2018

-Plán verejného obstarávania na rok 2017

-Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH
za IV. štvrťrok 2016

-Plán verejného obstarávania na rok 2016

-Plán verejného obstarávania na rok 2015

-Prieskum trhu - Dvojkrídlová brána

-Prieskum trhu - Vyhotovenie a osadenie inter. hliníkových žalúzií

-Prieskum trhu - Kancelársky zasadací stôl

-Prieskum trhu - Dvojstĺpový zdvihák s prejazdom

-Prieskum trhu - Stojanové vešiaky

-Prieskum trhu - Šatníkové skrine

-Prieskum trhu - Školské lavice a stoličky

-Prieskum trhu - Písacie stoly do Školského internátu

-Etický kódex verejného obstarávania

- Príkaz predsedu BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania

-Plán verejného obstarávania na rok 2014

- Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

-Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október - december 2013

-Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie júl - september 2013

- Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie apríl – jún 2013

- Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2013

- Plán verejného obstarávania na rok 2013

- Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2012

- Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie apríl – jún 2012

- Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie
júl - september 2012

- Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie
október - december 2012

 

 

 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného