Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019

 

14.6.2019 - Agromechatronik 2019

14.6.2019 - Határtalanul – Bez hraníc

15.5.2019 - Deň slnečníc

17.4.2019 - Slávnostné odovzdávanie poľnohospodárskej techniky

11. 4. 2019 - Deň narcisov

10.4.2019 - Súťaž informatikov

10.4.2019 - Spomienkové podujatie Janko Jesenský

30.3.2019 - Agrosalón Nitra

27.3.2019 - Hriadeľ- Nitra

27.2.2019 - Umelecký prednes poézie a prózy Mihálya Tompu - okresné kolo

26.2.2019 - Pochovávanie basy

22.2.2019 - Výtvarná šúťaž Istvána Ferenczyho

12.2.2019-Umelecký prednes poézie a prózy Mihálya Tompu -školské kolo

8.2.2019 - Školské kolo súťaže "Poznaj slovenskú reč"

7.1.2019 - Školské kolo súťaže Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

31.12.2018 - Okrem dosiahnutých úspechov má SOŠTaAP smelé plány do budúcnosti (Rimava.sk)

19.12.2018 - Praktický darček vždy poteší

15.12.2018 - Výučba v teréne- návšteva živočíšnej výroby

10.12.2018 - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

7.12.2018 - Vianoce s úsmevom 2018

5.12.2018 - Advent 2018

20. - 21. 11. 2018 - Olympiády cudzích jazykov

16.11.2018 - Medzinárodný deň tolerancie

16. 11. 2018 - Prijímanie prvákov

18.10.2018 - Po roku opäť v SPU Nitra

17.10.2018 - Jazdili úspešne- škola stojí

12.10.2018 - Súťaž o najväčšie a najmenšie jablko

4.10.2018 - Boli sme na Burze práce

28.9.2018 - Poľnohospodárske školstvo treba zviditeľňovať

26.9.2018 - Európsky deň jazykov

21.9.2018 - Kvízmajster

20.9.2018 - Deň poľa kukurice

19. 9. 2018 - Dar firmy Šupa Technika

3. 9. 2018 - Otvorenie škol.r. 2018 - 2019

 

 


 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného 

 

ARCHÍV:

Školské akcie v škol. roku 2016 - 2017

Školské akcie v škol. roku 2017 - 2018