Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

 

 


 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného 

 

ARCHÍV: Školské akcie v škol. roku 2016 - 2017