Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

 

28.6.2018 - Sen každého absolventa

15. 6. 2018 - Vo firme Horsch

6. - 7.6.2018 - Agromechatronik 2018

28.5. 2018 - Olympijský deň v škole

24.5. 2018 - Deň poľa 2018

25.4.2018 - Školenie: Osobnosť člena ŽŠR

13.4.2018 - Súťaž "Pekná maďarská reč" - celoslovenské kolo

13.4.2018 - Deň narcisov

11.4.2018 - S projektom Erazmus+ v Miláne

11.4.2018 - S projektom Erazmus+ v Budapesti

6.4.2018 - Stolnotenisový turnaj

28.3.2018 - Majstrovstvá školy vo flórbale

24.3. 2018 - Hodina zeme

12.3.2018-Pekná maďarská reč-krajské kolo

9.3.2018-Spomienková slávnosť na Ivana Kraska

2.3.2018 - Školská súťaž informatikov

15.2.2018 - Medzinárodná súťaž mäsiarov

8.2.2018-Prví agromechatronici odjazdili prvé „metre“

6.2.2018 - Deň otvorených dverí (foto) / video

20.1.2018-Lyžiarsky výcvik

19.1. 2018-Pekná maďarská reč-školské kolo

6.12.2017-Prvé adventné stretnutie

15.11.2017-Prijímanie prvákov

12.10.2017-Univerzitný deň techniky

30.9.2017- Prof.Ivan Hričovský - prekvapenie dňa

22.9.2017 - Biela pastelka

21.9.2017 - Deň poľa

4.9.2017 - Slávnostné otvorenie školského roka 2017 - 2018

 

 


 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného 

 

ARCHÍV: Školské akcie v škol. roku 2016 - 2017