Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 


 

Súťaž mäsiarov

http://www.rimava.sk/

https://www.youtube.com/

 

  

Európske solárne dni

16. mája 2017 - Európske solárne dni (ESD) sa uskutočnili od 1. do 15. mája 2017. Hlavným organizátorom týchto dní je Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje, n. o. Organizácia spojených národov pre životné prostredie vyhlásila 3. máj za Deň Slnka. Tento deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti Slnka pre život na Zemi, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia. Čítaj ďalej...

 

 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného 

 

Svetový deň ľudí s SM 2017 - World SM DAY - „DEŇ SLNEČNÍC“

11. mája 2017 - Na základe spolupráce Žiackej školskej rady na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote a KLUBU Sclerosis Multiplex v Rimavskej Sobote pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex (Rimavská Sobota – Klub SM pri SZSM) sa študenti našej školy Martin Karas, Ľubomír Hanzel a Marko Szilárdi (z III. ABD triedy) a Štefan Hirko, Reinhard Visnyai a Filip Piecušiak (z II.A triedy) zúčastnili dňa 5. mája 2017 dobrovoľnej zbierky – predaja slnečníc.Čítaj ďalej...

 

 

Viedeň – metropola pri Dunaji

11. mája 2017 - Druhá skupina žiakov sa zúčastnila odbornej stáže v rámci projektu Erasmus + vo Viedni v tom istom termíne, ako žiaci v Miláne. Osem žiakov z odboru autoopravár, elektrotechnik- mechanik, technika a prevádzka dopravy pracovali vo firmách s činnosťou zodpovedajúcou ich študijnému odboru. Čítaj ďalej ...

 

 

Deň Zeme

26. apríla 2017 - Mnohí nevedia, čo to ten „Deň Zeme“ je, kedy nastane a čo sa bude diať. Kedy bude potrebné zachrániť našu planétu pred jej zánikom. Ten čas je už tu! Čítaj ďalej...

 


 

Na Dni narcisov sa zúčastnili aj hliadky z našej školy

8. apríla 2017 - V piatok 7. apríla 2017 sa ulice miest a obcí Slovenska zaplavili žltými narcismi. Umelý kvietok narcisu, je kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia v tento deň na svoj odev pripínajú, aby vyjadrili solidaritu so všetkými, ktorí sa vyrovnávajú s onkologickým ochorením. Čítaj ďalej...

 


 

Hodina zeme

28. marca 2017 - Žiaci environmentálneho krúžku vo vestibule školy spropagovali akciu Hodina zeme, aby boli o problematike informovaní nie len všetci žiaci a pracovníci , ale aj návštevníci školy. Čítaj ďalej ...

 


 

Modrý deň

23. marca 2017-Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. V Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Čítaj ďalej ...

 


 

Učiteľ sa vzdeláva celý život

17. marca 2017 - V priestoroch Agroinštitútu v Nitre zorganizovalo v dňoch 13. a 14.3.2017 združenie Agrion prvé vzdelávanie pedagogických pracovníkov zo stredných škôl, ktorí budú učiť v novom študijnom odbore AGROMECHA- TRONIK. Čítaj ďalej...

 


 

Keď sa povie Miláno ...

17. marca 2017 - Žiaci našej školy sa zúčastnili na trojtýždňovej odbornej praxe v Miláne, v dňoch od 19. februára do 12. marca. Išlo sa s veľkým očakávaním, čo všetko stihneme pozrieť, objaviť. Čítaj ďalej...

 

 

ČERVENÝ DEŇ na škole- sviatok sv. Valentína

14. februára 2017 - Dva mesiace utiekli ako voda a tak sme si na našej Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote zorganizovali ďalší z našich piatich farebných dní. Čítaj ďalej...

 


 

XXVI. kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu

13.februára 2017 - Dňa trinásteho februára sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Čítaj ďalej...

 

 

 

Pekná maďarská reč

9. februára 2017 - Dňa deviateho februára sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Pekná maďarská reč“ na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Čítaj ďalej...

 


 

Deň otvorených dverí

7. februára 2017 - Dňa 7. februára 2017 sa na pôde našej školy už tradične uskutočnil Deň otvorených dverí, to znamená, že škola otvorila svoje brány nielen žiakom 9. ročníkov základných škôl, ale aj ich rodičom, prípadne ďalším záujemcom, ktorí sa chceli presvedčiť, ako vyzerajú priestory školy aj zvnútra, ako sú vybavené odborné učebne a dielne odborného výcviku. Čítaj ďalej...

 

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

24.. januára 2017 - V stredu 18.1.2017 sa žiak 4. AD triedy Adam Földi zúčastnil okresného kola olympiády v anglickom jazyku na Obchodnej akadémii v Ri- mavskej Sobote. Čítaj ďalej...

 


 

Najkrajšie Vianoce, aké tu boli

20. decembra 2016 . SOŠ technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote pri príležitosti blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku, usporiadala už tradičné podujatie pod názvom „Advent na škole. Čítaj ďalej...

 


 

„Vianoce s Úsmevom 2016“

19. decembra 2016 - Dni od 6.12. do 19.12. 2016 boli hlavnými dňami verejnej zbierky „Vianoce s Úsmevom 2016. Čítaj ďalej...

 


 

HNEDÝ DEŇ- Svetový deň pôdy


6. decembra 2016 - Pôda - stretávame sa s ňou každý deň, kráčame po nej, prispieva k zabezpečeniu našej obživy. Zohráva veľmi dôležitú úlohu. Z nej nepriamo čerpáme živiny, nevyhnutné pre náš rast a vývoj. Živiny z nej slúžia nie len nám, ale aj všetkému živému ako zdroj potravy. Čítaj ďalej...

 


 

Prijímanie prvákov


28.novembra 2016 - Tak ako každý rok v novembri, sa na našej SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote koná slávnostné prijímanie prvákov do cechu študentského. Ani tento rok nebol výnimkou a dňa 16. novembra 2016 tretiaci zo študijných odborov: mechanik počítačových sietí, technika a prevádzka dopravy, mechanik elektrotechnik, ako aj učebné odbory cukrár a autoopravár spolu so žiackou školskou radou zorganizovali prijímanie prvákov – Kabu. Čítaj ďalej...

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

23. novembra 2016 - Dňa 23.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Čítaj ďalej...

 


 

Školské kolo Olympiády zo SJSL


23.novembra 2016 - 11.novembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJSL, do ktorej sa zapojili žiaci II.C, III.C a IV.C triedy.
Otázky preverili vedomosti žiakov z troch okruhov – gramatiky, literatúry a počúvania. Čítaj ďalej...

 


 

Dar nad všetky dary

20.novembera 2016 - Čoraz viac sa „ zvianočnieva“ a ľudia premýšľajú, aké darčeky potešia ich blízkych. Obdarovať sa dá však aj netradične, ako to urobili 15.11.2016 osemnásti študenti SOŠTAP na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote. Čítaj ďalej...

 

 

Sľúbili sme si nový deň!

17. novembra 2016 - Nežná [sk] je názov dokumentárneho filmu televízie Markíza o Nežnej revolúcii v roku 1989 nakrútený k príležitosti jej 25. výročia. 17.novembra 2016 sme si pripomenuli už dvadsiate siedme výročie. Žiaci I.DN sa v rámci hodiny dejepisu oboznámili s mimoriadne pútavo spracovaným dokumentom, ktorý nepochybne osloví nielen mladšiu generáciu, ale i staršie ročníky.Čítaj ďalej...

 


 

Kvízmajster 2

2. novembra 2016 - Boj o prestížny titul Kvízmajster pokračovala svojím 2. kolom, ktoré sa uskutočnilo ešte pred jesennými prázdninami vo štvrtok 27. 10. 2016 od 8.30. Čítaj ďalej...

 

 


 

Exkurzia Cosmos Discavery

30. októbra 2016 - Cesta na Mesiac nebola len snom Jula Verna ale aj ľudí v 21. storočí. Magický Vesmír priťahuje pozornosť ľudí všetkých vekových kategórií a preto členovia občianskeho združenia IMA, a členovia krúžkov Environmentálneho a Kultúra a poznanie, ktoré pracujú pri SOŠTaAP v Rimavskej Sobote, uvítali možnosť zorganizovať exkurziu na výstavu Cosmos Discavery. Čítaj ďalej ...

 


 

Na autosalóne v Nitre

19. októbra 2016 - Dňa 14.10.2016 študenti Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej z Rimavskej Soboty na Autosalóne v Nitre navštívili tradičný Autosalón – Autoshow Nitra 2016. Čítaj ďalej...

 

 

Na vernisáži fotografií mladého umelca Andrása Micsudu

18. októbra 2016 - 17.10.2016 v priestore Galérie Mestského úradu v Rimavskej Sobote otvorili vernisáž fotografií mladého umelca Andrása Micsudu. Mladý Fiľakovčan študuje na SOŠTaAP. Čítaj ďalej...

 


 

Burza práce a informácií 2016

6. októbra 2016 - SOŠ technická a agropotravinárska v R. Sobote sa 6.10.2016 opätovne zúčastnila už 10. ročníka Burzy práce a informácií v Rimavskej Sobote. Čítaj ďalej...


Európsky deň jazykov

26. septembra 2016 - Európsky deň jazykov je verejnoprospešné podujatie, ktorým sa naša škola každoročne zapája do celoeurópskej siete aktivít organizo- vaných na podporu jeho cieľov. Čítaj ďalej...


Biela pastelka 2016

24. septembra 2016 - 23. a 24. september boli hlavnými dňami verejnej zbierky Biela pastelka 2016. Čítaj ďalej...


Novinka na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote

24. septembra 2016 - V rámci Gemersko-malohontského jarmoku v Rimavskej Sobote dňoch 23.9. až 24.9.2016 opäť zorganizovala Gemerská poľno- hospodárska a potravinárska komora a Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Rimavskej Sobote výstavu poľnohospodárskych produktov z Gemera...Čítaj ďalej...


Kvízmajster

21. septembra 2016 - O titul Kvízmajster a atraktívny výlet do Vysokých Tatier pre celú triedu mohli zabojovať aj žiaci našej strednej školy SOŠTaAP. Čítaj ďalej...


SOŠ technická a agropotravinárska z R. SOBOTY na Agrokomplexe v Nitre s novým študijným odborom AGROMECHATRONIK

 

20. októbra 2016 - V tomto roku už 43.-krát otvorila svoje brány Medzinárodná poľnohospodárska a agropotravinárska výstava Agrokomplex v Nitre. Pretože aj našej škole záleží na smerovaní poľnohospodárstva ako kľúčového odvetvia na Slovensku, sa zamestnanci Strednej odbornej školy technickej a agro- potravinárskej v Rimavskej Sobote v dňoch 18.8. až 20.8.2016 zúčastnili tejto výstavy. Čítaj ďalej ...